Công đoàn trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG TỔ CHỨC  CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2020

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CĐĐS ngày 13/3/2020 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Công đoàn chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Công đoàn chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Thực hiện Chương trình cam kết năm 2019 giữa Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn, ngày 17/10/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đã phối hợp với chuyên môn, ...

Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam – Hội thao các đơn vị khu vực đèo Hải Vân năm 2019

Chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam – Hội thao các đơn vị khu vực đèo Hải Vân năm 2019

Ngày 19/7/2019, tại ga Kim Liên (Chi nhánh KTĐS Thừa Thiên Huế), các đơn vị khu vực đèo Hải Vân đã tổ chức Giải thể thao năm 2019 chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2919). ...

Vi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5