Công đoàn trực thuộc

Công đoàn chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Công đoàn chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Thực hiện Chương trình cam kết năm 2019 giữa Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn, ngày 17/10/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Chi nhánh Khai thác đường sắt Sài Gòn đã phối hợp với chuyên môn, ...

Vi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết