Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

Thứ Năm, 18/06/2020, 22:00

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-TLĐ ngày 10/4/2020 của Tổng Liên đoàn LĐVN về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2020, trong hai ngày 15 và 16/6/2020 tại Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ công đoàn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, Tổng Liên đoàn LĐVN đã tổ chức tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Quang cảnh Hội nghị
   Tham dự Hội nghị có hơn 121 đại biểu là đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra của 20 Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố và 13 Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn LĐVN; đại diện Lãnh đạo các Ban của Tổng Liên đoàn LĐVN. Hội nghị do đ/c Trần Văn Thuật- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN chủ trì.
   Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có 11 chương và 35 điều; tăng 01 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ Đại hội XI, trong đó có nhiều điểm mới, liên quan đến hệ thống tổ chức và đoàn viên công đoàn như: quyền và trách nhiệm đoàn viên và các cấp công đoàn; công tác ứng cử, đề cử, bầu cử; thẩm quyền của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; đại hội công đoàn các cấp và thẩm quyền của công đoàn cấp trên trực tiếp trong việc điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội của công đoàn cấp dưới; bổ sung nhiệm vụ và quyền của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp,…
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Văn Thuật- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN nhấn mạnh: “Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII đã chính thức được ban hành, kèm theo Hướng dẫn thi hành Điều lệ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn hiện nay là lựa chọn các hình thức phù hợp, hiệu quả để khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ đến toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn trong toàn hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam chấp hành nghiêm Điều lệ; thực hiện tốt nhất chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, hội nhập và phát triển”.
   Cũng tại Hội nghị, các đại biểu và báo cáo viên đã trao đổi, giải đáp một số nội dung, vấn đề chưa được quy định cụ thể hoặc chưa rõ nghĩa trong Hướng dẫn thi hành Điều lệ nhằm thống nhất cách hiểu, áp dụng trong thực tế tổ chức hoạt động của các cấp công đoàn.
   Được biết, đây là một trong ba Lớp tập huấn triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII của Tổng Liên đoàn; hai lớp còn lại sẽ được tổ chức tại Miền Trung và Miền Nam trong tháng 6/2020./.
                                                                                                                                           N.Đ.T
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Video

Địa chỉ liên kết