Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

CÔNG ĐOÀN ĐSVN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 6 (MỞ RỘNG)

Thứ Sáu, 10/07/2020, 15:42

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV và Chương trình công tác năm 2020, ngày 09/7/2020 Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ, kỳ họp thứ 6 (mở rộng).

Quang cảnh Hội nghị BCH Công đoàn ĐSVN khóa XV mở rộng- kỳ họp thứ 6, tháng 7/2020
   Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XV; Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ĐSVN và Ban Nữ công quần chúng Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
   Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra giữa hai kỳ họp; kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN để thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020.
   Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 (mở rộng) Công đoàn ĐSVN khóa XV đã cho ý kiến đối vớicác nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BCH Công đoàn ĐSVN khóa XV; các báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề; báo cáo công khai tài chính; các mục tiêu, chương trình, kế hoạch và giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2020 của Công đoàn ĐSVN, các nội dung chính cụ thể là:
   1- Các nội dung sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BCH Công đoàn ĐSVN khóa XV theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy định, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
   2- Báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt độngcông đoàn ngành Đường sắt Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020; 10 nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2020;
   3- Báo cáo kết quả công tác phối hợp, chỉ đạo Hội nghị NLĐ, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019; công tác chuẩn bị Hội nghị NLĐ Công ty mẹ- Tổng công ty ĐSVN, Đại hội thi đua yêu nước Tổng công ty ĐSVN lần thứ V;
   4- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN 6 tháng đầu năm 2020, mục tiêu, chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020,…
   Hội nghị đã nhất trí, biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của BCH Công đoàn ĐSVN; giao cho Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung các nội dung của Quy chế hoạt động Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV; thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong chương trình cam kết phối hợp hoạt động năm 2020 giữa Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN; chủ trương xây dựng bộ tài liệu “Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn ĐSVN”; các báo cáo chuyên đề và một số nội dung khác.
   Hội nghị kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng công ty ĐSVN phát huy vai trò vị trí, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo; đoàn kết nhất trí thực hiện tốt Nghị quyết Công đoàn các cấp đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ĐSVN vững mạnh toàn diện./.
                                                                                                                                                KHÁNH LINH
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết