Tin Công đoàn trực thuộc

CHI NHÁNH KHAI THÁC ĐƯỜNG SẮT HÀ THÁI HẢI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020

Thứ Tư, 15/01/2020, 00:46

Ngày 10/01/2020, Chuyên môn và Công đoàn Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2020 và Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019 theo quy định tại Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Kế hoạch liên tịch số 3652/KHLT-ĐS-CĐĐS ngày 21/11/2019 của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN về việc tổ chức Hội nghị NLĐ các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng công ty ĐSVN năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị người lao động Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải năm 2020
 
      Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: đ/c Phan Quốc Anh, UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN; các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Ban: AN-ATGTĐS, Văn phòng Tổng công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN; các đ/c lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn và Đoàn thanh niên đơn vị và 74 CB CNVCLĐ xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho hơn 460 CNVC-LĐ trong toàn Chi nhánh.
      Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2019, làm rõ các tồn tại và nguyên nhân, đồng thời đề ra các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội và các giải pháp thực hiện trong năm 2020; công khai các chỉ tiêu tài chính trong đơn vị; báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với NLĐ, thực hiện HĐLĐ và TƯ LĐTT; kiểm điểm nhiệm kỳ công tác của Ban Thanh tra nhân dân,...
      Kết thúc năm kế hoạch 2019, Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải đã đạt được những kết quả tích cực trong bối cảnh thị phần vận tải giảm sút và chịu sự cạnh tranh gay gắt của các loại hình vận tải khác- cụ thể: đã tổ chức đón gửi 131.184 đoàn tàu (tăng 1% so với KH); thực hiện 17.622 giờ dồn lập - giải thể đoàn tàu (tăng 3% so với KH); 31.450 đoàn tàu tác nghiệp khách; 2.021.026 tấn hàng hóa xếp dỡ (tăng 4% so với KH); doanh thu dịch vụ cho thuê kết cấu hạ tầng đường sắt đạt hơn 2,84 tỷ đồng (tăng 8% so với năm 2018); doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt hơn 1,84 tỷ đồng (bằng 100% KH); công tác an toàn chạy tàu, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ được giữ vững. Đời sống việc làm của NLĐ được đảm bảo, tiền lương, thu nhập của NLĐ được đảm bảo; điều kiện làm việc, sinh hoạt của NLĐ tiếp tục được đầu tư, cải thiện và nâng cao.
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Phan Quốc Anh, UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà tập thể NLĐ Chi nhánh KTĐS Hà Thái Hải đã đạt được trong năm 2019, đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, cụ thể là:
      - Tiếp tục đề xuất giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng cung cấp dịch vụ tổ chức, điều hành vận tải đường sắt, thực hiện tốt nhất mục tiêu “tất cả cho an toàn và khách hàng; đảm bảo việc làm và các chế độ chính sách cho NLĐ”;
      - Chủ động rà soát, xây dựng lại các định mức KTKT; sửa đổi, bổ sung quy trình quy phạm, trình tự tác nghiệp, ... để tổ chức điều hành GTĐS kịp thời, hiệu quả; đề xuất giải pháp và tìm kiếm khách hàng nhằm khai thác hiệu quả CSHT đường sắt;
      - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục CB CNVC-LĐ nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt nhất các chức năng nhiệm vụ được giao; chủ động đối thoại tại nơi làm việc để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng mối đoàn kết trong toàn thể đơn vị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong đơn vị.
      Tại Hội nghị, Giám đốc Chi nhánh đã tiếp nhận và giải quyết 22 kiến nghị của NLĐ liên quan đến đầu tư CSHT, tổ chức quản lý SXKD và chế độ chính sách của NLĐ. Hội nghị đã thống nhất tiếp tục kiến nghị với Tổng công ty ĐSVN 04 nội dung liên quan đến đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức điều hành SXKD của đơn vị. Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 05 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Hội nghị NLĐ Công ty mẹ- Tổng công ty ĐSVN lần thứ V- năm 2020 gồm 09 đồng chí.
      Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Chi nhánh đã tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động, an toàn cháy nổ và an ninh trật tự năm 2020 với 26 Trưởng ga trong toàn chi nhánh với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể/.
                                                                                                                                                N.Đ.T 
         
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

VNPT-Media