Công đoàn trực thuộc

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT HÀ LẠNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2020

Thứ Bảy, 25/04/2020, 16:09

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CĐĐS ngày 13/3/2020 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.

Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn Công ty trao máy lọc nước tại Cung cầu đường Yên Trạch 
 
   Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-CĐĐS ngày 13/3/2020 của Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020.
   Công đoàn Công ty cổ phần đường sắt Hà Lạng đã triển khai Kế hoạch số 20/KH-CĐHL ngày 18/3/2020 về việc tổ chức về việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân; Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 và chào mừng 45 năm Chiến thắng 30/4/1975 - 30/4/2020 và Quốc tế Lao động 1/5 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.” 
   Công đoàn Công ty đã chủ động triển khai kế hoạch đến 100% các đơn vị, 95% các đơn vị treo băng rôn khẩu hiệu nội dung về Tháng Công nhân và Tháng ATVS lao động năm 2020.
   Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, Chuyên môn và Công đoàn Công ty đã trang cấp 03 ti vi, 02 máy lọc nước và 01 téc nước phục vụ cho người lao động các điểm trên tuyến ĐS Hà Nội - Đồng Đăng; trợ cấp cho 02 công nhân bị tai nạn lao động năm 2019. Tổng kinh phí dự kiến cho các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 trên 40 triệu đồng.
   Các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, đã tạo nên khí thế thi đua thúc đẩy lao động sản xuất hiệu quả đồng thời cũng khẳng định được vai trò trách nhiệm của tổ chức Công đoàn với người lao động./.
                                                                                                                                          Nguyễn Văn Hoàng
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết