Tin Công đoàn trực thuộc

CÔNG TY CPĐS NGHỆ TĨNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2020; TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020

Thứ Sáu, 29/05/2020, 20:34

Ngày 20/05/2020 tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An Chuyên môn và Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh đã phối hợp tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020, tuyên dương điển hình tiến tiến giai đoạn 2015-2020.

Đ/c Hồ Hữu Hòa -Thành viên Hội đồng thành viên phát biểu tại Hội nghị
 
   Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có: đ/c Hồ Hữu Hòa- TV HĐTV Tổng công ty ĐSVN;  đ/c Dương Thị Mơ - Phó chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam;  Các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn  Tổng công ty ĐSVN; đại diện công an hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; các đ/c lãnh đạo Đảng, Chuyên môn, Công đoàn, Đoàn thanh niên Công ty, lãnh đạo đội thanh tra số 5 cục ĐSVN và 77 CBCNVC-LĐ xuất sắc, đại diện cho hơn 500 CNVC-LĐ trong toàn Công ty.
   Hội nghị NLĐ đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ năm 2019, làm rõ các nguyên nhân tồn tại, đề ra các biện pháp phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD năm 2020.
   Năm 2019 CBCNVC-LĐ Công ty đã phấn đấu thực hiện  hoàn thành 100%
 
   Đảm bảo 100% người lao động có đủ việc làm,  thu nhập bình quân năm 2019 đạt 9.192.000đ/người/tháng  so với năm 2018 là 8.228.000đ/người/tháng, tăng 11,2%;
   Thực hiện trả lương đúng kỳ hạn và đến tận tay người lao động, các chế độ của người lao động được giải quyết kịp thời đầy đủ, công bằng và công khai, điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động thường xuyên được cải thiện. 
   Hội nghị đã báo cáo kết quả Hội nghị NLĐ các đơn vị, phòng ban, xí nghiệp, thành phần Đại biểu dự Hội nghị NLĐ năm 2020, các đề xuất kiến nghị, kết quả thực hiện HĐLĐ, TULĐTT, NQQC và báo cáo quản lý thu chi quỹ xã hội, các quỹ do NLĐ đóng góp năm 2019. Đánh giá các điều khoản trong TƯLĐTT được thỏa thuận ký kết trên cơ sở quy định pháp luật và được NLĐ đồng tình tự giác thực hiện, nhiều điều khoản quá trình thực hiện đã được sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế ngành nghề và có lợi hơn cho NLĐ nhưng không phạm luật . Trong quá trình thực hiện thỏa ước đã có tác dụng nâng cao trách nhiệm của mỗi bên về thực hiện nghĩa vụ của mình và đảm bảo quyền và lợi ích cho bên kia, nhằm mục đích đảm bảo và nâng cao quyền lợi, lợi ích cho NLĐ, thiết thực góp phần thực hiện nội quy lao động, tăng cường các mặt quản lý tốt hơn, giảm các mâu thuẩn phát sinh trong quan hệ lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định, đẩy mạnh sản xuất, từng bước phát triển Công ty lớn mạnh.
  
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Hữu Hòa- TV HĐTV TCT Đường sắt Việt Nam đã biểu dương tinh thần nỗ lực của CNVCLĐ Công ty, đã vượt qua nhiều khó khăn, đoàn kết, đổi mới, thay đổi tích cực trong tư duy, trong hoạt động, đặc biệt đã chủ động tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động; Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách Nhà nước đối với người lao động; đã phối hợp tốt với địa phương đảm bảo hàng lang an toàn chạy tàu, an ninh trật tự đơn vị. Đồng chí đã nêu lên những định hướng phát triển của ngành nói chung và của Công ty nói riêng trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng công tác an toàn chạy tàu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, cơ giới hóa trong công tác duy tu bảo dưỡng đường sắt, tìm kiếm thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ, Đẩy mạnh các phong trào thi đua, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, nơi ăn chốn ở, sinh hoạt hằng ngày, điều kiện làm việc của NLĐ; đặc biệt nâng cao năng lực tham gia công trình trong các gói thầu dự án 7000 tỷ; tiếp tục thực hiện tốt việc phòng chống dịch Covid-19,...
Sau ½ ngày Hội nghị NLĐ Công ty CPĐS Nghệ Tĩnh đã thành công tốt đẹp.
                                                                                                                                       Tin và ảnh: Ngọc Sáng
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

VNPT-Media