Tin Công đoàn trực thuộc

ĐOÀN TIẾP VIÊN ĐƯỜNG SẮT PHƯƠNG NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ NĂM 2020

Thứ Ba, 24/11/2020, 07:03

Căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quyết định số 232/QĐ-ĐTVPN ngày 13/5/2019 của Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam về việc ban hành Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, ngày 23/11/2020, tại trụ sở Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam, Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn đã tổ chức đối thoại định kỳ năm 2020 với người lao động.

   Mục đích của Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc nhằm chia sẻ thông tin, tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc, đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ ở Đoàn Tiếp viên đường sắt Phương Nam và các quy định hiện hành. 
   Tại Hội nghị, nhiều ý kiến, vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của người lao động đã được đối thoại, trao đổi; hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất về các nội dung bổ sung, điều chỉnh về chế độ ưu tiên đối với lao động nữ trực tiếp tại các bộ phận, đặc biệt đối với nữ làm việc trên các đoàn tàu cho phù hợp với điều kiện sản xuất như hiện nay tại đơn vị.  
                                                                                                     N.M.S

Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết