Tin Công đoàn trực thuộc

XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY SÀI GÒN HƯỞNG ỨNG “NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” NĂM 2020

Thứ Bảy, 05/12/2020, 09:10

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn thường xuyên quan tâm như tổ chức việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành công việc, thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, và người lao động trong toàn thể CBCNV toàn Xí nghiệp, đồng thời đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tìm hiểu về Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Đường sắt, ...qua đó sức lan tỏa sâu rộng trong toàn thể CBCNV Xí nghiệp ý thức chấp hành pháp luật.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ trong đợt hưởng ứng Ngày pháp luật 9/11
   Xí nghiệp cũng đã tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ năn 2020 cho 142 CBCNV thuộc các nhón 1, 2, 3, 4, lớp học huấn luyện về PCCC năm 2020 cho 235 CBCNV, đồng thời tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu ngày pháp luật Việt nam 09/11/2020.    
 
   Việc hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân, trong tự giác chấp hành pháp luật, quy chế, nội quy, quy định của đơn vị. Nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác, phát triển kinh tế - xã hội, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII .
                                                                                      Tiến Phong 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết