Tin Công đoàn trực thuộc

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ THƯƠNG LƯỢNG, XÂY DỰNG VÀ KÝ KẾT TƯLĐTT DOANH NGHIỆP

Thứ Ba, 15/12/2020, 15:50

Nhằm bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ngày 12/12/2020, tại Thanh Hóa, Công đoàn ĐSVN phối hợp với Công đoàn Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa mở lớp bồi dưỡng kiến thức về thương lượng, xây dựng và ký kết TƯLĐTT doanh nghiệp.

Các học viên và giảng viên thảo luận, phân tích những vấn đề liên quan đến TƯLĐTT
         Đối tượng tham gia là Chủ tịch, phó Chủ tịch và các đồng chí là ủy viên ban chấp hành công đoàn cơ sở các đơn vị: Công ty cổ phần Đường sắt Hà Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh. Đến dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức có đồng chí Đinh Huy Vinh, phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa.
  Trong thời gian một ngày học tập, các học viên đã được đồng chí Trần Xuân Trường, Phó trưởng ban Tuyên giáo - Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN trao đổi, làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng về TƯLĐTT, quy trình thương lượng, ký kết TƯLĐTT doanh nghiệp và một số vấn đề cơ bản trong thương lượng, kỹ thuật xây dựng TƯLĐTT.
  Cũng trong nội dung bồi dưỡng, các học viên đã cùng với giảng viên thảo luận, phân tích những vấn đề liên quan đến TƯLĐTT; chia sẻ về nội dung thương lượng từ các bản TƯLĐTT của các đơn vị khác trong ngành Đường sắt để các đơn vị học tập lẫn nhau trong việc đề xuất nội dung thương lượng, xây dựng TƯLĐTT có nhiều điểm có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. 
  Bồi dưỡng, trang bị kiến thức về thương lượng, xây dựng và ký kết TƯLĐTT doanh nghiệp cho cán bộ công đoàn cơ sở là nội dung rất thiết thực, giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao được kiến thức, thực hiện tốt hơn nữa vai trò bảo vệ người lao động, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng TƯLĐTT doanh nghiệp trong toàn ngành. Đây cũng là nội dung quan trọng  trong đổi mới hoạt động công đoàn theo Nghị quyết số 03 Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN lần thứ 4. 
                                           Hà Tân Hùng
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết