Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ, KHAI THÁC KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐƯỜNG SẮT

Thứ Hai, 25/01/2021, 09:10

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo, sẽ được thảo luận tại Ðại hội XIII của Ðảng, là xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị.

   Ðây là lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của cán bộ, công nhân viên ngành giao thông nói chung, trong đó có ngành đường sắt.
   Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, Ðảng ta chủ trương tập trung đầu tư, sớm đưa vào sử dụng các công trình, cụm công trình, dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không kết nối vùng, khu vực, trung tâm kinh tế trong cả nước. Ðây được coi là khâu đột phá, một trong những ưu tiên trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn mới.
   Ðối với ngành đường sắt, đó là tín hiệu vui, rất được trông đợi. Bởi hiện trạng các cơ chế, chính sách đối với công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt (KCHTÐS) quốc gia do Nhà nước đầu tư còn nhiều vướng mắc. Cán bộ, đảng viên, công nhân viên ngành đường sắt phấn khởi hướng về Ðại hội XIII của Ðảng với sự gửi gắm và mong muốn những định hướng lớn của Ðảng được cụ thể hóa nhằm sớm đổi mới cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác KCHTÐS quốc gia. Từ đó phân định rõ, phần tài sản KCHTÐS quốc gia do Nhà nước đầu tư giao Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam quản lý theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và phần không tính là vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Những điểm mới về cơ chế, chính sách được đề xuất hướng tới sự chủ động của Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam trong đầu tư hoặc hợp tác đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo tài sản KCHTÐS để nâng cao năng lực thông qua đoàn tàu và tăng chất lượng phục vụ vận tải đường sắt, nhằm khai thác các lợi thế hiện có. Trong ngắn hạn, tổng công ty hướng đến tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư những nhà ga có lợi thế về thương mại tại các thành phố, đô thị lớn và nâng cấp các kho hàng, bãi hàng tại các ga đầu mối hàng hóa, bảo đảm đủ tiêu chuẩn để xếp dỡ công-ten-nơ và lưu kho các mặt hàng có giá trị cao…
Ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Ðường sắt Việt Nam (theo Báo Nhân Dân)
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết