Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

XÍ NGHIỆP ĐẦU MÁY HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021

Thứ Năm, 28/01/2021, 10:57

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 3348/LT-ĐS-CĐĐS ngày 11/12/2020 của Tổng Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) năm 2021. Chiều ngày 27/01/2021, tại Hà Nội, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021. Đến dự Hội nghị có đồng chí Hồ Hữu Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN cùng đại diện các Ban chuyên môn, Công đoàn ĐSVN; 107 đại biểu được bầu từ Hội nghị NLĐ cấp tổ, bộ phận đại diện cho gần 600 người lao động Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội có mặt dự Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị
   Năm 2020, Xí nghiệp tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng công ty ĐSVN, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên lao động Xí nghiệp (CNVLĐ) đã đồng hành và chia sẻ khó khăn với Xí nghiệp nói riêng, toàn Ngành nói chung. Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp gặp nhiều khó khăn so với những năm trước đây cả về chủ quan lẫn khách quan nên một số chỉ tiêu của Hội nghị người lao động năm 2020 chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra. Trong công tác tổ chức vận dụng đầu máy, Xí nghiệp đã có nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra giám sát, nên an toàn chạy tàu luôn được duy trì và thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Tổng công ty về tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn hiện nay; sắp xếp, bố trí lao động, nơi làm việc của CNVLĐ tại các đơn vị hợp lý; quy chế, quy định được sửa đổi phù hợp với sản xuất vận tải; không ngừng nâng cao chất lượng chỉnh bị, sửa chữa đầu máy có hiệu quả, thực hiện tốt chương trình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí trong SXKD, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nhiên liệu, chống bán trái phép nhiên liệu chạy tàu (tổng số lượng nhiêu liệu chạy tàu tiết kiệm đạt ước tính gần 610 nghìn lít, giá trị tiết kiệm ước tính gần 6,5 tỷ đồng); sự cố chạy tàu 22 vụ (giảm 07 vụ so với cùng kỳ); bình quân km/vụ trở ngại đạt 228.425 km/vụ (vượt Nghị quyết đề ra 150.000 km/vụ). Các ban lái tàu đã chấp hành nghiêm chỉnh quy trình, quy phạm quan sát, hô đáp kịp thời, xử lý tốt tình huống tránh xảy ra tai nạn 64 vụ. Năm 2020, Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội được Tổng công ty ĐSVN tặng Cờ Đổi mới Khoa học công nghệ xuất sắc nhất; 06 tập thể đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến cấp Tổng công ty, trong đó có 01 tập thể Lao động xuất sắc; Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đạt 71 người, 440 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiến tiến. 
 
Đồng chí Hồ Hữu Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN
phát biểu tại Hội nghị 
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hồ Hữu Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN đã biểu dương, ghi nhận kết quả sự nỗ lực của toàn thể CNVLĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2020; năm 2021 tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ngành Đường sắt đang triển khai thi công gói 7000 tỷ, đầu máy toa xe gần hết niên hạn sử dụng, giá cả vật tư phụ tùng, nhiên liệu có chiều hướng gia tăng. Đồng chí đề nghị Xí nghiệp tiếp tục quyết tâm giữ vững đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch với một số nhiệm vụ trọng tâm như: bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Tổng công ty về thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021; tổ chức sản xuất nâng cao hiệu quả quản lý, hoàn thành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Tổng công ty giao, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhiêu liệu, vật liệu, các yếu tố chi khác. Đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ, hoàn thành những đề tài đã đăng ký với Tổng công ty, tăng cường phong trào thi đua sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất để giải quyết các khó khăn trong thực tế sản xuất của Xí nghiệp.
   Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc Xí nghiệp đã trả lời, giải đáp 09 kiến nghị năm 2021 về phục vụ sản xuất và điều kiện sinh hoạt của người lao động tại các bộ phận.
C.T.K
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết