Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

Tham gia thi “Tìm hiểu Luật Đường sắt năm 2017”

Thứ Ba, 12/11/2019, 23:26

Ban tổ chức thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Đường sắt năm 2017” thông báo để tham gia thi chính thức các cá nhân “Đăng ký” tài khoản chính thức như hướng dẫn tại Kế hoạch số 12/KH-BTC ngày 23/10/2019. Các tài khoản đăng ký thi thử không còn giá trị để “Đăng nhập”. Căn cứ nội dung cam kết phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Quyết định số 910/QĐ - ĐS ngày 12/8/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc thành lập Hội đồng thi "Nhân viên điều độ chạy tàu giỏi lần thứ II & Tìm hiểu Luật Đường sắt năm 2017”.

Hội đồng thi "Nhân viên điều độ chạy tàu giỏi lần thứ II & Tìm hiểu Luật Đường sắt năm 2017” Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức thi “Tìm hiểu Luật Đường sắt năm 2017”.
Mục đích Làm cho cán bộ, CNVCLĐ hiểu rõ hơn Luật Đường sắt năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018 và các văn bản hướng dẫn từ đó gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động cán bộ, CNVCLĐ tại đơn vị, doanh nghiệp; vận động người thân nghiêm túc thực hiện. 

Nâng cao hiệu quả công tác an toàn chạy tàu; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật; nghĩa vụ học tập pháp luật. Tạo chuyển biến căn bản trong về ý thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm trong tuân thủ, chấp hành pháp luật nói chung chung và Luật Đường sắt năm 2017; góp phần giảm thiểu các sự cố và tai nạn giao thông đường sắt.

Hội thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhằm mục đích tiết kiệm, thiết thực, thuận tiện, hiệu quả, để thu hút được đông đảo cán bộ, CNVCLĐ các khối, các lĩnh vực, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời, chính xác những tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại hội thi.

Thông tin chi tiết cần trao đổi, hướng dẫn và giải đáp cụ thể xin liên hệ:

Đồng chí: Chu Trung Kiên, – Chuyên viên Tuyên giáo Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN, điện thoại: 0983.318805

Đồng chí: Đỗ Văn Hòa – Phó ban Tuyên giáo Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN, điện thoại: 0913.222554

BAN TỔ CHỨC HỘI THI XIN THÔNG BÁO

Thời gian thi chính thức sẽ bắt đầu từ lúc 00h00, ngày 18/11/2019 đến 24h00, ngày 15/01/2020.
 
Để tham gia: mời kích vào đây 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1 Vị trí 2

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết