CÔNG TÁC BÁO CÁO VÀ THI TRỰC TUYẾN

Đổi mới công tác chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn

Thứ Bảy, 30/11/2019, 12:16

Ngày 29/11/2019, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có Công văn số 202/CĐĐS V/v triển khai sử dụng phần mềm chấm điểm đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn. Với mục đích đổi mới công tác báo cáo thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tiết kiệm thời gian và số liệu được cập nhật chính xác, góp phần đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn được nhanh chóng và chính xác.

Theo đó, Căn cứ Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 383/QĐ-CĐĐS ngày 05/11/2019 của Công đoàn ĐSVN, Căn cứ Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 384/QĐ-CĐĐS ngày 05/11/2019 của Công đoàn ĐSVN,
Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã xây dựng phần mềm chấm điểm trên website tại địa chỉ: www.congdoandsvn.org.vn. Công đoàn Đường sắt Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện cụ thể như sau:

1. Năm 2019: Các cấp công đoàn căn cứ vào các biểu chấm điểm phù hợp được quy định tại 02 quy chế trên thực hiện việc chấm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm 2019 bằng bản giấy gửi về Ban Tổ chức - Kiểm tra theo đúng quy định của Quy chế để làm cơ sở cho Công đoàn ĐSVN đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm 2019 cho các cấp công đoàn; đồng thời thực hiện chấm điểm lên hệ thống phần mềm theo hướng dẫn kèm theo.
Quá trình chấm điểm trên hệ thống phần mềm có những vấn đề phát sinh, trở ngại cần tham gia ý kiến trực tiếp về Công đoàn Đường sắt Việt Nam để tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện. (Qua đồng chí Lê Tôn Quyên - Ban TVKT, SĐT: 0913085303 hoặc đồng chí Chu Trung Kiên - Ban TGCSPL, SĐT: 0983318805)

2. Từ năm 2020, các cấp công đoàn triển khai việc chấm điểm đánh giá xếp loại hoạt động công đoàn được thực hiện đồng bộ trên hệ thống phần mềm, các nội dung chấm điểm phải được sự thống nhất xác nhận của cấp ủy Đảng đồng cấp; đồng thời in bản giấy để lưu hồ sơ tại đơn vị./.
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết