Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM GIÁM SÁT CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Thứ Ba, 08/12/2020, 09:27

Chiều ngày 7.12, Đoàn giám sát Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giám sát Công đoàn Đường sắt Việt Nam
   Báo cáo với đoàn giám sát, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam Mai Thành Phương đã thông tin về kết quả cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII theo Kế hoạch số 03/KH-TLĐ ngày 11.01.2019 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn.
   Theo đó, sau Đại hội Công đoàn, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã ban hành kế hoạch quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, đến nay đạt được một số kết quả tích cực.
   Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII và Đại hội XV, ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-CĐĐS ngày 29/01/2019 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XV Công đoàn Đường sắt Việt Nam và triển khai đến các cấp công đoàn trong toàn ngành.
   Chương trình hành động số 01 đã cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội XV Công đoàn Đường sắt Việt Nam bằng 8 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức công đoàn; 11 chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp chỉ đạo, thực hiện với 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; đặc biệt là việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-BCH ngày 25.7.2019 về việc “Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn ĐSVN giai đoạn 2019 - 2023 và những năm tiếp theo”.
   Các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp đã được Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai đến cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên trách và các cấp công đoàn trực thuộc bằng các hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện hoạt động của ngành Đường sắt Việt Nam. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã được Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn giám sát chuyên đề năm 2019.
   Về công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; căn cứ vào tình hình thực tế Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức triển khai, tuyên truyền đến các cấp công đoàn và người lao động. Các nội dung tập trung: Cải cách trong việc tham gia xây dựng pháp luật có liên quan đến đoàn viên, người lao động và quy định của tổ chức công đoàn; cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính; cải cách về tổ chức bộ máy công đoàn; xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn các cấp; cải cách công tác tài chính công đoàn; từng bước hiện đại trong quản lý hành chính, thực thi công vụ, đẩy mạnh công tác chỉ đạo, thực hiện cải cách hành chính.
   Thông qua đó nhằm xác định, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động; nâng cao năng lực khai thác, sử dụng công nghệ thông tin phục vụ thiết thực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành và hoạt động; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn.
   Trong việc thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23.9.2019 của Bộ Chính trị, về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã triển khai thực hiện, tổ chức quán triệt tại Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ngành trong tháng 01/2020. Tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế, hướng dẫn, kế hoạch của Công đoàn Đường sắt Việt Nam như: Quy định về tiếp công nhân, người lao động; Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Hướng dẫn Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam; Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 có nội dung kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ công đoàn chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tăng cường kiểm tra...
   Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thực hiện, đồng thời đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam của Công đoàn Đường sắt Việt Nam.
   Phó Chủ tịch Thường trực cũng yêu cầu Công đoàn Đường sắt Việt Nam lựa chọn những nội dung phù hợp nhất để thực hiện chức năng của tổ chức Công đoàn, nhất là nội dung về tiền lương trong ký kết thỏa ước lao động tập thể; đồng thời đẩy mạnh truyền thông Công đoàn cơ sở, xây dựng hình ảnh của tổ chức Công đoàn.
C.T.K
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạn



Vi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết