Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7 (MỞ RỘNG)

Thứ Năm, 14/01/2021, 16:32

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV và Chương trình công tác năm 2021, ngày 13/01/2021 Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ, kỳ họp thứ 7 (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đặng Sỹ Mạnh, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN; đồng chí Lương Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XV; Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ĐSVN và Ban Nữ công quần chúng Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị BCH Công đoàn ĐSVN khóa XV mở rộng- kỳ họp thứ 7, tháng 1/2021
   Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra giữa hai kỳ họp; kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020; đồng thời tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Đặng Sỹ Mạnh - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty ĐSVN để thảo luận, đề xuất các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn ĐSVN, các Nghị quyết, chương trình công tác lớn và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 
 
   Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (mở rộng) Công đoàn ĐSVN khóa XV đã cho ý kiến, biểu quyết thông qua các tờ trình, các dự thảo báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành Đường sắt Việt Nam năm 2020, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2021; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Công đoàn Đường sắt Việt Nam năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XV Công đoàn ĐSVN; biểu quyết điều chỉnh 04 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn ĐSVN phù hợp với điều kiện thực tế của ngành ĐSVN trong tình hình mới; báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 về việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn ĐSVN giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo; tờ trình của Ban Thường vụ về việc điều chỉnh nhiệm kỳ công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn ĐSVN theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn;…
   Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã tổ chức kiện toàn, bầu đồng chí Lê Ngọc Sáng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh tham gia Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV; bầu đồng chí Nguyễn Thị Minh, chuyên viên Ban Tài chính Công đoàn Đường sắt tham gia Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XV.
   Hội nghị cúng kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng công ty ĐSVN phát huy vai trò vị trí, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo; đoàn kết nhất trí thực hiện tốt Nghị quyết Công đoàn các cấp đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ĐSVN vững mạnh toàn diện./.
                                                                                          KHÁNH LINH
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết