Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

NỘI DUNG CỦA THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Thứ Hai, 29/03/2021, 20:34

Thời gian vừa qua, nhiều đơn vị đã liên hệ xin mẫu nội dung thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) để bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Vấn đề này, Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật Công đoàn Đường sắt Việt Nam trả lời chung để các đơn vị nắm rõ như sau:

   Theo quy định tại Điều 75 Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ 2019) thì: “TƯLĐTT là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản. Nội dung TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật; khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật”.
   Như vậy, pháp luật không quy định TƯLĐTT có những nội dung gì, mà chỉ quy định về nguyên tắc chung, theo đó nội dung TƯLĐTT không được trái với quy định của pháp luật; đồng thời khuyến khích có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Vì vậy, căn cứ vào đặc điểm tổ chức, ngành nghề sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp cụ thể, công đoàn cơ sở đề xuất những nội dung phù hợp để thương lượng, đưa vào TƯLĐTT. Nội dung TƯLĐTT theo tinh thần BLLĐ 2019 có thể chia thành ba nhóm như sau:
   Nhóm thứ nhất, bao gồm các nội dung cụ thể hóa các quy định của pháp luật để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng không được trái quy định của pháp luật. Ví dụ, khoản 1, Điều 105 BLLĐ 2019 quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần; vậy nếu thương lượng để đưa vào TƯLĐTT thì phải cụ thể được thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc hằng ngày của từng chức danh, nghề công việc như thế nào cho phù hợp nhưng vẫn bảo đảm 8 giờ làm việc trong 01 ngày.
   Nhóm thứ hai, bao gồm các nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Ví dụ: Pháp luật quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày nhưng TƯLĐTT quy định đối tượng lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm việc không quá 7 giờ trong 01 ngày.
   Nhóm thứ ba, bao gồm các nội dung có lợi cho người lao động mà pháp luật không quy định. Ví dụ, BLLĐ 2019 không còn quy định việc người lao động vì lí do khác (ngoài lý do thôi việc, mất việc làm) mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ, tuy nhiên TƯLĐTT có quy định cụ thể thanh toán tiền không nghỉ hằng năm (nghỉ phép) cho người lao động.
   Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp tuy pháp luật không bắt buộc, nhưng đây là văn bản rất quan trọng, được xây dựng, ký kết trên cơ sở đàm phán, thương lượng giữa hai bên, là cơ sở để bảo đảm xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp. Vì vậy các công đoàn cơ sở cần quan tâm, chú trọng đến từng nội dung thương lượng để xây dựng TƯLĐTT có nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình.
BAN TG-CSPL
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết