Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BAN CHẤP HÀNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 8 (MỞ RỘNG)

Thứ Năm, 22/07/2021, 09:19

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV và Chương trình công tác năm 2021, ngày 21/7/2021 Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV đã tổ chức trực tuyến Hội nghị Ban Chấp hành thường kỳ, kỳ họp thứ 8 (mở rộng). Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có: đ/c Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đ/c Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty ĐSVN; đ/c Đặng Sỹ Mạnh, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN; đ/c Lương Văn Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐSVN khóa XV; Trưởng, Phó các Ban Công đoàn ĐSVN, Ban Nữ công quần chúng và sự có mặt của hơn 115 đồng chí là cán bộ chuyên trách công đoàn, chủ tịch công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐSVN.

Quang cảnh Phòng họp chính- ZOOM trực tuyến Hội nghị BCH Công đoàn ĐSVN khóa XV mở rộng
kỳ họp thứ 8, tháng 7/2021
 
   Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra giữa hai kỳ họp; kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2021; đồng thời tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN; đ/c Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN để thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, thách thức đang tác động trực tiếp lên tình hình SXKD của ngành đường sắt; đời sống việc làm, thu nhập của đoàn viên và người lao động; đặc biệt là sự sụt giảm nghiêm trọng thị phần, sản lượng vận tải, bố trí sử dụng lao động trực tiếp liên quan đến vận tải đường sắt,… do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chương trình công tác lớn và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn ĐSVN.
   Tại hội nghị, BCH Công đoàn ĐSVN đã triển khai một số chương trình, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn ĐSVN như:
   - Chương trình hành động thực hiện NQ số 04 của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về nâng cao năng lực vận tải đường sắt;
   - Triển khai, quán triệt Nghị quyết số 10-21/NQ-HĐTV ngày 17/6/2021 của HĐTV Tổng công ty ĐSVN về việc “tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2021, tăng doanh thu và bổ sung dòng tiền” trong các cấp công đoàn ĐSVN.
 
Đ/c Ngọ Duy Hiểu- Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN phát biểu chỉ đạo hội nghị 
   Cũng tại Hội nghị, đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN đã phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02 – NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị 16/CT-TT ngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí nhấn mạnh “đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam; đ/c yêu cầu Ban Chấp hành khóa XV và các cấp công đoàn thuộc Công đoàn ĐSVN cần quán triệt sâu sắc tinh thần, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của Công đoàn ĐSVN, gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể, hiệu quả Nghị quyết 03/NQ-CĐĐS ngày 25/7/2019 của BCH Công đoàn ĐSVN về việc “triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động Công đoàn ĐSVN giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo”.  
 
Đ/c Vũ Anh Minh- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN phát biểu chỉ đạo hội nghị 
   Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 (mở rộng) Công đoàn ĐSVN khóa XV đã cho ý kiến, biểu quyết thông qua 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của các cấp công đoàn trong 6 tháng cuối năm 2021, trong đó đáng chú ý là:
   1. Các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm; tiếp tục triển khai việc hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;
   2. Theo dõi, giám sát việc giải quyết của người lao động ở các cấp; đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến tổ chức SXKD, thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động; chủ động đề xuất, phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị đối thoại các cấp nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tế hoạt động;
   3. Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn ĐSVN lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.
   Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Công đoàn ĐSVN khóa XV mở rộng kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân lao động thuộc Tổng công ty ĐSVN đoàn kết, thống nhất, sẻ chia để cùng vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn của Tổng công ty ĐSVN; tiếp tục phát huy vai trò, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và năng lực sáng tạo,… thực hiện tốt Nghị quyết Công đoàn các cấp đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ĐSVN vững mạnh toàn diện./.
                                                                                          KHÁNH LINH
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6