Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN PHÁT ĐỘNG KÊU GỌI ỦNG HỘ CNLĐ KHÓ KHĂN CÁC TỈNH PHÍA NAM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID-19

Thứ Bảy, 11/09/2021, 08:42

Căn cứ Công văn số 2570/TLĐ ngày 31/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc phát động kêu gọi ủng hộ công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi Covi-19

   Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về "Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19", Công đoàn Đường sắt Việt Nam thông báo đến các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, cơ sở trực thuộc phối hợp Chuyên môn triển khai thực hiện, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ mục đích ý nghĩa của Đợt vận động nỗ lực chung tay cùng cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.
 
   * Công văn số 2570/TLĐ ngày 31/8/2021: /uploads/2570_TLD_Ung ho CNLD kho khan cac tinh phia Nam bi anh huong Covid_19.PDF
 
   
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết