Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

ĐẨY MANH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

Thứ Bảy, 11/09/2021, 11:53

Ngày 31/8/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Công văn số 2571/TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện

   Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp ở hầu hết các địa phương trong cả nước, đã có hàng trăm nghìn ca bệnh nặng và nhu cầu sử dụng máu trong các bệnh viện rất cao. Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai Công văn số 2571/TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện, đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả; tích cực vận động đoàn viên, người lao động đủ điều kiện tham gia hiên máu tình nguyện.
 
 
Công văn 2571/TLĐ:  /uploads/2571_TLD_Hien mau tinh nguyen.PDF
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết