Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

TRIÊN KHAI CUỘC THI TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC "TÌM HIỂU LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM"

Thứ Bảy, 11/09/2021, 13:42

Căn cứ Công văn số 2583/TLĐ ngày 01/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến

   Công đoàn Đường sắt Việt Nam thông báo để các công đoàn trực thuộc phổ biến cho đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi.
  Tham gia cuộc thi tại: 
     https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/
 
   QR Code:
 
   * Tải Công văn tại:  
      /uploads/2583_TLD_Thi tim hieu Luat Canh sat bien VN.pdf
 
    QR Code:
 
Ban TGCSPL
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết