Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2022

Thứ Sáu, 22/04/2022, 11:02

Ngày 18 tháng 4 năm 2022, Công ty cổ phần Đường sắt Sài Gòn đã tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 theo quy định Nghị định số 145/2020/NĐ-CP về Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và theo Kế hoạch liên tịch số 3165/KHLT-ĐS-CĐĐS ngày 22/11/2021 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN.

Quang cảnh hội nghị
 
      Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Đình Hà - Giám đốc Công ty, đại diện người sử dụng lao động đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2021. Mặc dù, năm 2021, Công ty đã chịu tác động trực tiếp, nặng nề của dịch Covid-19, phải thực hiện các quy định nghiêm ngặt của địa phương, của nhà nước về phòng chống dịch bệnh; các đơn vị trong toàn Công ty phải vừa sản xuất, vừa phòng chống dịch hết sức căng thẳng, chủ yếu tổ chức sản xuất 3 tại chỗ, người lao động làm việc trong điều kiện rất khó khăn, tuy nhiên, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Dự án 7.000 tỷ đã đầu tư, làm mới trên phạm vi Công ty quản lý hơn 26 Km đường chính, 13,1 Km đường ga, 57 bộ ghi. Công ty đã tham gia nhận thầu thi công các gói thầu 18; 19; 20; 21 với giá trị sản lượng hơn 120 tỷ... Do đó đã giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng cầu đường, đồng thời tăng thêm doanh thu, lợi nhuận, tăng việc làm và đảm bảo đời sống cho người lao động. 
 
 
Trao khen thưởng các tập thể Lao động tiên tiến năm 2021 
 
   Hội nghị đánh giá được thực trạng kết quản sản xuất kinh doanh, công tác an toàn chạy tàu và an toàn lao động, chất lượng đội ngũ công nhân lao động và phong trào CNVC năm 2021, đồng thời cũng nghiêm túc rút ra những tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và các hoạt động của đơn vị; trên cơ sở các chỉ tiêu KT-XH của Công ty năm 2022 và điều kiện cụ thể của đơn vị, đề ra các mục tiêu, giải pháp để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo an toàn các mặt, trong đó có chương trình hoạt động phong trào CNVC lao động.
 
   Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Thị Mơ - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐSVN đã biểu dương, ghi nhận kết quả sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, NLĐ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao năm 2021; năm 2022 đối diện với nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội, đồng chí đề nghị Ban lãnh đạo cùng toàn thể CNLĐ trong Công ty giữ vững tinh thầm đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch các Nghị quyết Đại hội, Hội nghị của Công ty đã đề ra.
 
   Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty đã trả lời 31 kiến nghị của NLĐ, trong đó về sản xuất có 12 kiến nghị; về giải quyết chế độ người lao động có 01 kiến nghị; về cải thiện điều kiện làm việc, đời sống CNVLĐ có 11 ý kiến, kiến nghị. 
 
Minh Tâm
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6