Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

THAM GIA GIẢI BÚA LIỀM VÀNG VÀ CUỘC THI TRỰC TUYẾN "TỔ QUỐC BÊN BỜ SÓNG" NĂM 2022

Thứ Năm, 28/07/2022, 15:15

Thực hiện Công văn số 176-CV/ĐU ngày 10/6/2022 và Công văn số 185-CV/ĐU ngày 23/6/2022 của Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng và Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng”, Công đoàn ĐSVN đề nghị công đoàn các đơn vị hướng dẫn, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia Giải và Cuộc thi, cụ thể như sau:

1. Đối với Giải Búa liềm vàng: Nội dung, thể lệ Giải theo Kế hoạch số 49-KH/ĐUK ngày 27/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (gửi đính kèm) được đăng tải trên Website Tổng công ty ĐSVN (vr.com.vn) và Website Công đoàn ĐSVN (congdoandsvn.org.vn).
 
2. Đối với Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022: Nội dung, thể lệ Cuộc thi theo Kế hoạch số 150-KH/BTGTW ngày 26/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Trung ương (gửi đính kèm) được đăng tải trên Website Tổng công ty ĐSVN (vr.com.vn) và Website Công đoàn ĐSVN (congdoandsvn.org.vn).
 
Kết thúc Giải và Cuộc thi, đề nghị Công đoàn các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện và số lượng bài dự thi của đơn vị về Công đoàn ĐSVN (qua Ban Nghiệp vụ). Điện thoại: 024.39421571.
 
Công văn hướng dẫn và tài liệu đính kèm
 
 
 
/uploads/174_1_150-KH thi TQ ben bo song_Ban TGTW.pdf
 
 
CÔNG ĐOÀN ĐSVN
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6