Tin Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

QUÁN TRIỆT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG VỀ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

Thứ Ba, 31/10/2023, 14:49

Ngày 27/10/2023, Tổng công ty ĐSVN đã triển khai Công văn số 3535/ANAT về việc quán triệt, tổ chức thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; tăng cường công tác phối hợp trên địa bàn đường sắt.

 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo
 
Công đoàn ĐSVN đề nghị công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn tuyên truyền, triển khai bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về chống buôn lậu và gian lận thương mại đến cán bộ, công nhân viên, người lao động, đặc biệt các các chức danh liên quan trực tiếp làm công tác vận tải; rà soát sửa đổi, bổ sung các biện pháp, chương trình, kế hoạch trong công tác phối hợp đấu tranh chống lợi dụng phương tiện đường sắt vận chuyển hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại. Nhận diện rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, chủ động kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, chú trọng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân dịp cuối năm 2023 và chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Phối hợp, phòng chống một cách có hiệu quả tạo điều kiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
 
Công văn đính kèm:  /uploads/3535_DS_ANAT.pdf
 
BAN NGHIỆP VỤ
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5