Công đoàn Đường sắt Việt Nam

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CÔNG ĐOÀN ĐSVN (NGÀY 26/3//2020)

Chủ Nhật, 29/03/2020, 20:45

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Công đoàn ĐSVN (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp trực tuyến. Tham dự có 21 thành viên Ban Chỉ đạo.

   Dự và chỉ đạo có đồng chí Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN, Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tổng công ty ĐSVN.
   Sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, khu vực; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:
   1. Đánh giá cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo đã chủ động trao đổi, phối hợp, chỉ đạo các cấp công đoàn trong khu vực, tại đơn vị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 như: tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng chống dịch cho cán bộ, công nhân lao động (NLĐ) và hành khách đi tàu; mua, hỗ trợ, trang cấp cho NLĐ khẩu trang, nước sát khuẩn, nước súc miệng; phối hợp chuyên môn phun khử khuẩn tại đơn vị...
   2. Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN trong công tác phòng chống dịch Covid-19; tham gia chủ động, tích cực, hiệu quả Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tại cơ sở. Các thành viên Ban Chỉ đạo tại các khu vực đã triển khai tốt các nhiệm vụ theo phân công, đặc biệt là khu vực phía Tây, phía Bắc, Thanh Hóa – Hà Tĩnh, Quảng Trị – Thừa Thiên Huế, Bình Định – Ninh Thuận,…; đã nắm bắt cụ thể tình hình phòng chống dịch, ảnh hưởng chung của dịch bệnh đến sản xuất kinh doanh của các đơn vị, đến đời sống, việc làm của NLĐ; có nhiều đề xuất, kiến nghị thiết thực, khả thi với Ban Chỉ đạo.
   3. Một số nội dung trọng tâm:
   - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công Văn số 15/CĐĐS ngày 05/2/2020, số 39/CĐĐS ngày 12/3/2020 của Công đoàn ĐSVN về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sử dụng kịp thời, đúng quy định kinh phí miễn giảm 100% số đoàn phí phải nộp Quý I năm 2020 đối với các công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc theo chủ trương của Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN để mua, hỗ trợ, trang cấp cho NLĐ và các hoạt động cho công tác phòng chống dịch bệnh.
   - Các cấp công đoàn và Ban chỉ đạo liên hệ chặt chẽ hơn nữa với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của địa phương, Tổng công ty ĐSVN, tại các đơn vị trong khu vực để phối hợp, chỉ đạo và thông tin, đề xuất kịp thời các biện pháp cụ thể với Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN và Ban Chỉ đạo.
   - Rà soát các điểm cần trang bị máy đo thân nhiệt để chủ động đề xuất với đơn vị chủ quản, Ban Chỉ đạo của Tổng công ty và Công đoàn ĐSVN. Ưu tiên, chú trọng tại các ga chính tác nghiệp phục vụ hành khách.
   - Đề xuất cấp ủy Đảng, chuyên môn chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không tổ chức hội họp tập trung trên 20 người. Tùy theo tình hình dịch bệnh, thực tế tại đơn vị và quy định cụ thể của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, công đoàn các công ty cổ phần báo cáo cấp uỷ Đảng, đề xuất, thống nhất với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị NLĐ năm 2020 với hình thức và thời gian phù hợp nhất, kết hợp các hoạt động khác theo quy định của pháp luật, của tổ chức Đảng, trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. Chủ động đề xuất chuyên môn giải quyết các kiến nghị của NLĐ tại đơn vị; tổng hợp các kiến nghị với Tổng công ty ĐSVN gửi về Công đoàn ĐSVN. 
   - Chủ động đề xuất chuyên môn, phối hợp đoàn thanh niên vận động NLĐ, nhất là đối tượng lao động trẻ sẵn sàng xung kích thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị, của ngành; lập danh sách, thông báo cụ thể tới người lao động; phối hợp chuyên môn xây dựng các phương án, đảm bảo đủ nhân lực làm nhiệm vụ; khẩn trương rà soát, chuẩn bị điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tập trung của NLĐ tại đơn vị. Đề xuất chuyên môn mua, hỗ trợ NLĐ mua Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể với hình thức thuận lợi nhất, phù hợp điều kiện của đơn vị. 
   - Cán bộ công đoàn các cấp, thành viên Ban Chỉ đạo cần nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng lòng, chia sẻ, chung sức cùng chuyên môn giảm thiểu thiệt hại cho doanh nghiệp, giảm bớt khó khăn của NLĐ. 
   - Áp dụng công nghệ thông tin như: họp trực tuyến qua mạng, thiết lập nhóm zalo,…trong tổ chức công đoàn để trao đổi, hội ý các nội dung hoạt động CNVCLĐ và công đoàn.
   - Cán bộ công đoàn cần nắm chắc, kịp thời tuyên truyền, vận động NLĐ về tình hình, các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, các khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh tới sản xuất kinh doanh của đơn vị, toàn ngành, đến đời sống, việc làm, thu nhập của NLĐ; thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung phòng chống dịch của địa phương, của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tổng công ty ĐSVN; Kịp thời nắm bắt, đề xuất đơn vị, cấp trên hỗ trợ, thăm hỏi, động viên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh. 
   - Triển khai ứng dụng khai báo y tế toàn dân NCOVI (theo hướng dẫn của Công đoàn ĐSVN) đến NLĐ; có các hình thức truyền thông hiệu quả nêu cao tính an toàn khi sử dụng phương tiện giao thông đường sắt để thu hút khách hàng; động viên, khích lệ NLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn lao động, nâng cao năng suất, sản lượng, doanh thu, hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đơn vị, toàn ngành. 
   4. Một số kiến nghị liên quan đến hoạt động phòng chống dịch chung của Tổng công ty, Ban Chỉ đạo đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tổng công ty ĐSVN:
   - Đề nghị Tổng công ty ĐSVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn tại các công ty CP thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
   - Đề nghị Tổng công ty ĐSVN có văn bản hướng dẫn cụ thể các đơn vị thành viên giải quyết các chế độ chính sách cho NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 theo các quy định của pháp luật, nhất là NLĐ bị nghi lây nhiễm do thực hiện nhiệm vụ. 
   - Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tổng công ty ĐSVN tại các khu vực phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Công đoàn ĐSVN, đặc biệt các nội dung liên quan đến đời sống, việc làm, biện pháp bảo vệ sức khỏe NLĐ khi thực hiện nhiệm vụ.
   - Trang bị máy đo thân nhiệt tại một số ga có tác nghiệp phục vụ hành khách hiện chưa có; hướng dẫn, tập huấn nhanh (qua trực tuyến) nhân viên sử dụng; quy định, hướng dẫn cụ thể bộ phận thực hiện, quy trình giải quyết, cách ly tạm thời người nghi nhiễm bệnh trên tàu, dưới ga.   
   - Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xây dựng các phương án cụ thể, lập danh sách NLĐ cách ly tập trung, phương án điều tiết đảm bảo đủ nhân lực làm nhiệm vụ tại từng đơn vị và toàn ngành, không để ảnh hưởng đến công tác chạy tàu; rà soát, chuẩn bị điều kiện ăn, ở, sinh hoạt tập trung của NLĐ, phù hợp với các phương án phòng chống dịch bệnh của ngành và địa phương.
   - Xây dựng bài phát thanh để tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng tiếng Việt và tiếng Anh (file âm thanh), đưa lên trang thông tin điện tử Tổng công ty, công đoàn, đoàn thanh niên, đồng thời gửi các đơn vị để tuyên truyền trên các đoàn tàu, tại các ga có tác nghiệp phục vụ hành khách.
                              
                                                                                                   CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết