Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM VẬN ĐỘNG CNVCLĐ THAM GIA ỦNG HỘ QUỸ VẮC XIN PHÒNG COVID-19 VÀ ĐÓNG GÓP QUỸ XH-TT TỔNG CÔNG TY ĐSVN

Thứ Hai, 21/06/2021, 16:49

Hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng lòng cùng chống dịch; Hưởng ứng Chương trình phát động ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và Công văn số 837/UBQLV-VP ngày 31/5/2021 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp; Hưởng ứng Chương trình “Vắc-xin cho công nhân lao động” và Hướng dẫn số 25/HD-TLĐ ngày 04/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

   Ngày 18/6/2021, Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Tổng công ty ĐSVN ban hành công văn liên tịch số 1570/LT-ĐS-CĐ-ĐTN thống nhất kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, đơn vị và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn Ngành tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí vào Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 và đóng góp Quỹ Xã hội – Từ thiện Tổng công ty ĐSVN, cụ thể như sau:
   I. Kêu gọi các doanh nghiệp, đơn vị trong Tổng công ty ĐSVN ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19
Các doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 căn cứ Nghị định số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
   II. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Quỹ vắc- xin phòng Covid -19; đóng góp Quỹ Xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN để hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
   Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp, ủng hộ tối thiểu 1 ngày lương.
   Cán bộ, CNVCLĐ đang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh hiểm nghèo; người lao động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 phải nghỉ luân phiên hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động (từ đầu năm 2021 đến nay) đơn vị không vận động; chỉ tiếp nhận tham gia đóng góp trên tinh thần tự nguyện.
   III. Tổ chức thực hiện
   1. Thời gian thực hiện: từ ngày 18/6/2021 đến 28/7/2021.
   2. Thủ trưởng chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên các doanh nghiệp, đơn vị báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp triển khai ủng hộ Quỹ vắc- xin phòng Covid-19. Vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 và đóng góp Quỹ Xã hội - Từ thiện Tổng công ty ĐSVN. 
   Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định công tác tài chính của doanh nghiệp, đơn vị theo Nghị định số 44/2021/NĐ-CP; các doanh nghiệp, đơn vị tách bạch nguồn ủng hộ của doanh nghiệp và nguồn vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, CNVCLĐ khi chuyển về Công đoàn ĐSVN.  
   Số tiền đóng góp, ủng hộ gửi về tài khoản: Công đoàn Đường sắt Việt Nam, số tài khoản: 118000070857 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội hoặc gửi trực tiếp về Ban Tài chính Công đoàn ĐSVN.
   3. Giao Văn phòng Tổng công ty ĐSVN phối hợp Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung văn bản này. Tổng hợp, báo cáo kết quả vận động với Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty và Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Tổng công ty ĐSVN. Phối hợp tổ chức tiếp nhận đóng góp của các doanh nghiệp, đơn vị và các cá nhân ủng hộ Quỹ vắc- xin phòng Covid-19.
   Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, cần trao đổi các đơn vị liên hệ Ban Tuyên giáo – Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN (số điện thoại: 024.9421571) để được hướng dẫn./.
 
Đường link văn bản gốc 1570:  /uploads/1570_Van dong CNLD.PDF
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3
Vị trí 6
Vị trí 5

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6
Vị trí 5