Tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

464 ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC CNVCLĐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ X

Thứ Bảy, 26/09/2020, 09:28

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thi đua thúc đẩy năng suất lao động, phát triển bền vững đất nước”, Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) toàn quốc lần thứ X (2020 – 2025) sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/9/2020.

Ông Nguyễn Văn Toản thông tin về Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X 
 
   Tham dự Đại hội có 464 đại biểu. Trong đó 450 tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu từ Đại hội, Hội nghị điển hình tiên tiến các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương. Có 78 đại biểu là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, công tác, chiếm 21,4%.
   Tại Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ sẽ tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất và lựa chọn 15 điển hình đại diện cho các tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đi dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X.
   5 năm qua, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phát động, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ có bước trưởng thành, phát triển cả bề rộng và chiều sâu; thu hút hàng triệu công nhân, viên chức, lao động ở các ngành nghề, địa phương, cơ sở, trong mọi thành phần kinh tế tham gia, đạt những kết quả tích cực, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của đất nước.
   Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã ban hành Nghị quyết về “Đổi mới tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, Nỗ lực cụ thể hóa Chỉ thị số 34/2014 của Bộ chính tri; Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2019-2023” thể hiện trách nhiệm, vai trò của tổ chức Công đoàn, của đội ngũ CNVCLĐ trong tham gia thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của đất nước.
   Từ các phong trào thi đua do tổ chức Công đoàn phát động như “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”;” Văn hóa, thể thao”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, đã xuất hiện nhiều tấm gương CNVCLĐ điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được biểu dương và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.
   Tổng Liên đoàn đã tổ chức nhiều Giải thưởng, hình thức khen thưởng uy tín, hiệu quả, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đội ngũ CNVCLĐ như: Chương trình Vinh Quang Việt Nam tôn vinh Anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua tiêu biểu; Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh tôn vinh CNLĐ trực tiếp có nhiều sáng kiến, sáng tạo; Giải thưởng Nguyễn Văn Linh tôn vinh cán bộ Công đoàn bản lĩnh, tiêu biểu xuất sắc; Bằng lao động sáng tạo tặng cho cá nhân có sáng kiến, giải pháp làm lợi hiệu quả…
                                                                                                                                           Theo TLĐLĐVN
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Video

Địa chỉ liên kết