Tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thứ Năm, 11/03/2021, 09:31

Tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho người lao động; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao điều kiện làm việc, sinh hoạt; đề nghị, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của người lao động tại đơn vị, đặc biệt là những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân lao động... là một trong các hoạt động Công đoàn Đường sẳt Việt Nam thực hiện trong Tháng công nhân năm 2021.

Hỗ trợ xây nhà là một trong nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động
của Tổng công ty và Công đoàn Đường sắt Việt Nam. Ảnh: CĐN
   Trong Tháng công nhân năm 2021, Công đoàn Đường sắt Việt Nam sẽ đề xuất với lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có hình thức phù hợp để đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách cho công nhân lao động.
   Hướng dẫn các cấp tổ chức thi đua “Quyết liệt - Đổi mới - An toàn - Phát triển - Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”; vận động công nhân lao động nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh; góp phần duy trì, ổn định sản xuất kinh doanh, vì đời sống, việc làm của người lao động.
   Công đoàn các cấp được yêu cầu tập trung cho các hoạt động: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về những khó khăn khách quan của ngành Đường sắt Việt Nam để người lao động cùng chia sẻ và nỗ lực khắc phục; hướng dẫn, vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng thi đua nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn chạy tàu, an toàn vệ sinh lao động; phát huy sáng tạo, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, vận động công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN tổ chức; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh; góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho công nhân viên chức lao động.
   Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy Đảng, chuyên môn các tâm tư, nguyện vọng, việc thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công nhân lao động; kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn.
   Kịp thời thăm hỏi, trợ cấp, động viên những trường hợp công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nặng; rà soát, đề xuất chuyên môn, vận động công nhân viên chức lao động đơn vị chủ động hỗ trợ xây nhà tình thương, sửa chữa nhà cho công nhân lao động.
   Căn cứ tình hình chung của địa phương, điều kiện cụ thể của đơn vị, cụm Văn hoá thể thao khu vực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cụm, cơ sở, bộ phận, nơi đèo dốc, vùng sâu, vùng xa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết cho công nhân viên chức lao động chào mừng 135 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5), Tháng công nhân năm 2021 và 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5)...
LINH NGUYÊN
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6