Tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

KHAI MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN KHÓA XII

Thứ Sáu, 16/07/2021, 17:27

Ngày 15/7 năm 2021, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) khóa XII đã khai mạc bằng hình thức trực tuyến tại 66 điểm cầu trên địa bàn cả nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
phát biểu khai mạc tại Hội nghị
   Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí đại biểu đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐVN.
   Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hội nghị có nhiệm vụ thảo luận, quyết định một số vấn đề quan trọng.
   Về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết: 6 tháng qua, công đoàn các cấp phải căng mình cùng toàn hệ thống chống dịch, đã có nhiều tấm gương, hình ảnh cán bộ công đoàn không quản khó khăn, chấp nhận rủi ro có thể bị lây nhiễm dịch bệnh, lăn xả vào các hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động bị cách ly trong vùng dịch. Các cấp công đoàn đã tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhất là công nhân, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.
   Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 để góp phần san sẻ những khó khăn của người lao động; thông qua chủ trương về việc lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2021 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; chủ trì, phối hợp với Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động Chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid -19” trên Cổng Thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400; phát động Chương trình “Vắc-xin cho công nhân” thông qua Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng vàng Lao động.
   Hoạt động công đoàn tiếp tục có những điều chỉnh trong phương thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện để thích ứng với điều kiện tình hình dịch bệnh mà vẫn đảm bảo hiệu quả, tiêu biểu là các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu, các hoạt động trong Tháng Công nhân, tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… Chương trình 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển được đông đảo công nhân, lao động hưởng ứng với 250 nghìn sáng kiến, đạt hơn 300% mục tiêu, thực sự có ý nghĩa, là điểm sáng trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh.
 
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải  trình bày báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 
   Bên cạnh đó, hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm cũng còn một số hạn chế, tồn tại, đó là một số hoạt động tập trung của công đoàn chưa được triển khai theo kế hoạch, phải tạm dừng. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp tham gia phòng, chống dịch Covid – 19 còn gặp khó khăn, có mặt hiệu quả chưa cao.
   “Hội nghị  cần tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, tìm ra những nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục. Đồng thời dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra trong tháng cuối năm, nhất là vấn đề liên quan đến lao động, công đoàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp để đề xuất các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình công tác năm 2021” – đồng chí Nguyễn Đình Khang nêu rõ.
   Về dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang cho biết, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra 9 nhiệm vụ tổng quát, 9 nhóm chỉ tiêu, 3 khâu đột phá và 12 nhóm nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.
   “Sơ kết giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi đây chính là thời điểm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam khi kết thúc nhiệm kỳ, cũng là chuẩn bị trước một bước cho việc định hướng xây dựng Văn kiện Đại hội XIII CĐVN” – đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định và đề nghị các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII căn cứ vào Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thực tiễn tình hình ở địa phương, cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, thảo luận, đánh giá thực chất, khách quan, nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai, kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua nhất là các nội dung về tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân. Phân tích, bổ sung dự báo tình hình trong nửa nhiệm kỳ còn lại, quan tâm đánh giá những vấn đề mới, trên cơ sở đó đề xuất những nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. Trong đó, chú ý phân tích, đánh giá sâu sắc, làm rõ thêm những nội dung diễn biến mới trong thực tiễn nửa nhiệm kỳ qua so với dự báo của Đại hội mà chưa được đề cập trong dự thảo báo cáo, đặc biệt là diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân, lao động, đặt ra những yêu cầu về việc thay đổi phương thức, nội dung hoạt động công đoàn. “Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong được nghe ý kiến phản ánh về những mô hình hay, cách làm thực sự sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai thực hiện tại ngành, địa phương, đơn vị để nghiên cứu, đánh giá, bổ sung vào nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nửa nhiệm kỳ còn lại” – đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ.
 
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu trình bày Tờ trình Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW 
 
   Về Chương trình hành động của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang giải thích việc tích hợp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là cần thiết nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất, trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo và triển khai thực hiện. Bộ phận soạn thảo Chương trình hành động đã nghiên cứu chắt lọc, cụ thể hóa tối đa các nội dung vấn đề về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cùng với một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam thành các nhóm chỉ tiêu theo từng giai đoạn với các chỉ tiêu đến năm 2023, 2025, 2030 và 2045 và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện.
   Từ kinh nghiệm thực tiễn công tác tại ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trên cơ sở các nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị chuyên đề chiều ngày 12/7/2021, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị Hội nghị nghiên cứu thật kĩ, đóng góp nhiều ý kiến để làm sâu sắc, đầy đủ nội dung chương trình nhất là về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện, nội dung phụ lục phân công các nhiệm vụ triển khai thực hiện...
   Về tờ trình miễn đóng đoàn phí công đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng cho biết, để chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19,  năm 2020, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành LĐLĐVN đã quyết nghị thống nhất “Đối với đoàn viên công đoàn có mức lương thấp hơn mức lương cơ sở thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên”. Tổng LĐLĐVN đã có công văn số 808/TLĐ ngày 06/8/2020 để triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai còn một số bất cập.
   Trên cơ sở ý kiến của các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương và tương đương, CĐ Tổng công ty, Đoàn Chủ tịch LĐLĐVN thống nhất trình Ban Chấp hành “Đối với đoàn viên công đoàn tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì không phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng mức lương nêu trên”. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí công đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 áp dụng từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. “Đoàn Chủ tịch trình xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN xem xét, quyết định để triển khai thực hiện, kịp thời san sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh” -  đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị.
 
   Ngoài những nội dung nêu trên, Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến vào báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ công tác kiểm tra, giám sát của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021.
   Trước đó, Hội nghị đã nghe quán triệt một số nội dung chủ yếu về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư về “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và nội dung về chuyển đổi số trong tổ chức Công đoàn.

BAN BIÊN TẬP
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6