Video

Nữ CBCNV ngành Đường sắt hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" & các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

.

Vi trí 1

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam