CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN

Ngày 07/5/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 20/HD-TLĐ về việc Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ ĐÀO DUY TÙNG

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ ĐÀO DUY TÙNG

Ngày 25/4/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 21/HD-TLĐ về việc Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng, nhà lãnh đạo cấp cao có tư duy đổi mới và tầm trí tuệ ...

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG ĐÌNH GIONG, LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ HOÀNG ĐÌNH GIONG, LÃNH ĐẠO TIỀN BỐI TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày 22/4/2024, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn 20/HD-TLĐ về việc Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng ...

Vi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5