Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam

ĐƯỜNG SẮT THƯỞNG "NÓNG" CÁC TẬP THỂ VƯỢT KHÓ KHẮC PHỤC BÃO LŨ

ĐƯỜNG SẮT THƯỞNG "NÓNG" CÁC TẬP THỂ VƯỢT KHÓ KHẮC PHỤC BÃO LŨ

Trong hai ngày 30 và 31/10, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN Vũ Anh Minh trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục bão lũ tại khu vực Quảng Bình và trao thưởng các đơn vị đường sắt.

Vi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5