Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY NĂM 2024

Thứ Hai, 10/06/2024, 18:04

Ngày 04/6/2024, Tổng Liên đoàn đã ban hành Công văn số 1378/TLĐ-TG về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024.

Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị các Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp Chuyên môn triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 (từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024) một số nhiệm vụ sau:
 
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, vận động đoàn viên, công nhân lao động tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, phát hiện nhanh, sớm để ngăn chặn, triệt phá tội phạm ma túy địa phương, tại nơi làm việc nhằm đẩy lùi ma túy, hướng tới mục tiêu vì công đồng không ma túy.
 
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng công an, nhằm đấu tranh với tội phạm để ngăn chặn, triệt phá các băng nhóm tội phạm ma túy.
 
- Gắn công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong đoàn viên, người lao động để tạo dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại cơ sở.
 
Công văn triển khai chi tiết:  /uploads/1378_ CV trien khai Thang hanh dong phong_chong ma tuy nam 2024.pdf
 
 BAN NGHIỆP VỤ 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5