QUY TRÌNH THƯƠNG LƯỢNG VÀ KÝ KẾT TƯLĐTT

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ VÀ KÝ KẾT TƯLĐTT

Thứ Ba, 04/10/2022, 21:24

   Nhằm giúp các đơn vị công đoàn cơ sở thực hiện việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp mình theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Công đoàn ĐSVN xây dựng mẫu quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho các đơn vị công đoàn cơ sở có căn cứ để thực hiện.
 
* Các file hướng dẫn chi tiết:
 
0. TRÌNH TỰ THƯƠNG LƯỢNG, KÝ KẾT THỎA ƯỚC LĐTT DOANH NGHIỆP
 
1. THÀNH LẬP TỔ THƯƠNG LƯỢNG
 
2. XIN Ý KIẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 
 
3. ĐỀ XUẤT THƯƠNG LƯỢNG 
 
4. ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP 
 
5. BIÊN BẢN THƯƠNG LƯỢNG 
 
6. LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT DỰ THẢO TƯLĐTT 
 
7. MẪU THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 
 
8. ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5