VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẦN BIẾT

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng kể từ ngày 01/01/2019

Thứ Ba, 06/08/2019, 22:59

Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng 2019 đối với những người lao động làm việc theo hợp đồng. Mức lương tối thiểu vùng trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất từ 2.920.000 đến 4.180.000 đồng mỗi tháng, tùy khu vực.

Từ ngày 01/01/2019, mức lương tối thiểu mỗi tháng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp áp dụng như sau:
- Mức 4.180.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng I (tăng 200.000 đồng so với quy định hiện hành);
- Mức 3.710.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng II (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành);
- Mức 3.250.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng III (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành);
- Mức 2.920.000 đồng/tháng áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc vùng IV (tăng 160.000 đồng so với quy định hiện hành).
So với mức lương tối thiểu vùng hiện nay, lương mới cao hơn 160.000 - 200.000 đồng mỗi tháng tùy theo khu vực. 
Người được áp dụng mức lương này làm việc theo chế độ hợp đồng của Bộ luật lao động; làm việc trong doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê lao động.

Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng đối với địa bàn đó. Trường hợp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp, người lao động thỏa thuận và trả lương. Mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động phải không thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với người làm công việc giản đơn nhất; cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.
Nghị định cũng nêu rõ, khi thực hiện mức lương tối thiểu, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp. 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5