BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019

NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

NHỮNG ĐIỂM MỚI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

So với Bộ luật Lao động 2012, Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 có những điểm thay đổi, mới cần lưu ý như sau:

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NGHỈ HẰNG NĂM THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI NGHỈ HẰNG NĂM THEO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

Từ ngày 01/01/2021 Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung năm 2019 chính thức có hiệu lực thi hành. Ban Biên tập tổng hợp, giới thiệu các vấn đề liên quan đến việc nghỉ hằng năm (nghỉ phép) của người lao động ...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 - KHU VỰC PHÍA BẮC

TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VỀ BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019 - KHU VỰC PHÍA BẮC

Hội nghị tập huấn về Bộ luật Lao động năm 2019 - khu vực phía Bắc được diễn ra trong các ngày 17, 18/11/2020, tại Nhà khách Tổng Liên đoàn LĐVN thành phố Hà Nội. Ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên ...

QUYỀN LỢI CỦA LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

QUYỀN LỢI CỦA LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

So với quy định hiện hành, Bộ luật Lao động 2019 về thai sản được quy định chi tiết hơn về bảo vệ quyền, lợi ích được hưởng trong quá trình lao động.

KHI NÀO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC

KHI NÀO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG CẦN BÁO TRƯỚC

Từ năm 2021, có 7 trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động mà không cần báo trước.

THÊM QUY ĐỊNH VỀ GIỜ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

THÊM QUY ĐỊNH VỀ GIỜ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021 quy định nhiều điểm mới liên quan đến thời giờ làm việc của người lao động.

CHỈ CÒN HAI LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

CHỈ CÒN HAI LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TỪ NĂM 2021

Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ 1.1.2021 đã thay đổi quy định đối với các loại hợp đồng lao động.

Vi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết