VĂN BẢN PHÁP LUẬT CẦN BIẾT

NGHỊ ĐỊNH 28/2020/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, BHXH

Thứ Tư, 11/03/2020, 20:38

Ngày 01/3/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân liên quan tại doanh nghiệp trong các lĩnh vực trên.

Nghị định 28/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm về tiền lương vừa được ban hành.
Ảnh minh họa.
     Ban Biên tập tóm tắt một số nội dung cơ bản mà tổ chức, cán bộ công đoàn và người lao động cần biết cụ thể như sau: 
     1. Phạt tiền đến mức tối đa 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về tuyển, quản lý lao động (Điều 7).
     2. Phạt tiền đến mức tối đa 25.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về giao kết hợp đồng lao động (Điều 8).
     3. Phạt tiền đến mức tối đa 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về thử việc (Điều 9).
     4. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về thực hiện hợp đồng lao động (Điều 10).
      5. Phạt tiền đến mức tối đa 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 11).
      6. Phạt tiền đến mức tối đa 100.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về thuê, cho thuê lại lao động (Điều 12).
      7. Phạt tiền đến mức tối đa 25.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề (Điều 13).
      8. Phạt tiền đến mức tối đa 5.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm về đối thợi tại nơi làm việc (Điều 14).
      9. Phạt tiền đến mức tối đa 15.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể (Điều 15).
      10. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về tiền lương (Điều 16).
      11. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi (Điều 17).
     12. Phạt tiền đến mức tối đa 15.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất (Điều 18).
      13. Phạt tiền đến mức tối đa 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động (Điều 19).
      14. Phạt tiền đến mức tối đa 25.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (Điều 20).
      15. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 21).
      16. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 22).
      17. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (Điều 23).
      18. Phạt tiền đến mức tối đa 70.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (Điều 24).
      19. Phạt tiền đến mức tối đa 150.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (Điều 25).
      20. Phạt tiền đến mức tối đa 140.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về quan trắc môi trường lao động (Điều 26).
      21. Phạt tiền đến mức tối đa 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về lao động nữ (Điều 27).
      22. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về lao động chưa thành niên (Điều 28).
      23. Phạt tiền đến mức tối đa 15.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về lao động là người giúp việc gia đình (Điều 29).
      24. Phạt tiền đến mức tối đa 15.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về người lao động cao tuổi (Điều 30).
      25. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về người nước ngoài giúp việc gia đình (Điều 31).
      26. Phạt tiền đến mức tối đa 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về tuyển dụng, sử dụng người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (Điều 32).
      27. Phạt tiền đến mức tối đa 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp lao động (Điều 33).
      28. Phạt tiền đến mức tối đa 20.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn (Điều 34).
      29. Phạt tiền đến mức tối đa 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về phân biệt đối xử vì lý do thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn (Điều 35).
      30. Phạt tiền đến mức tối đa 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc biện pháp khác gây bất lợi đối với tổ chức và hoạt động công đoàn (Điều 36).
      31. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn (Điều 37).
      32. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 38).
      33. Phạt tiền đến mức tối đa 10.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về lập hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 39).
      34. Phạt tiền đến mức tối đa 75.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (Điều 40).
      Cùng với các mức phạt tiền đến mức tối đa đối với các hành vi vi phạm nêu trên, Nghị định đã quy định cụ thể về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và lập biên bản vi phạm hành chính; thủ tục xử phạt cụ thể. 
      Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020./.
 
      Bạn đọc có thể xem toàn văn NĐ 28/2020/NĐ-CP theo đường dẫn sau:/uploads/28 2020 ND CP ve xu phat vi pham ve lao dong BHXH.pdf
                                                                                                                                                      Khánh Linh
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5