Tin Công đoàn Đường sắt Việt Nam

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM BAN HÀNH NỘI QUY TIẾP CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thứ Tư, 13/04/2022, 22:52

Vừa qua, Tổng Liên đoàn LĐVN đã ban hành Quyết định số 4398/QĐ-TLĐ về việc ban hành Nội quy tiếp cán bộ, đoàn viên và người lao động tại Tổng Liên đoàn.

      Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị các công đoàn cấp trên cơ sở, cơ sở trực thuộc triển khai đến cán bộ, đoàn viên và người lao động tại đơn vị Nội quy ban hành kèm theo Quyết định 4398/QĐ-TLĐ.
 
      đường link tải Quyết định 4398/QĐ-TLĐ ngày 24/3/2022 của  Tổng Liên đoàn LĐVN 
 
/uploads/QD 4398_TLD Noi quy tiep doan vien_nguoi lao dong.pdf 
 
 
 
BAN NGHIỆP VỤ
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6