Tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ MƯỜI (KHÓA XII)

Thứ Năm, 13/01/2022, 09:41

Trong 02 ngày (11-12/01/2022), tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười (khóa XII). Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân Vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021
cho các tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua
 
   Hội nghị tập trung đánh giá công tác hoạt động công đoàn năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; bàn và đánh giá các nội dung: Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7b/NQ-TLĐ của BCH TLĐ (khóa XI) về “Công tác tài chính trong tình hình mới”. Ban hành quyết định thay thế Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 về việc ban hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu, nộp tài chính công đoàn; quyết định số 1764/QĐ-TLĐ ngày 28/12/2020 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định về tài chính công đoàn. Kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH về “Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới”. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành TLĐ về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”…
 
 
Tổng Liên đoàn LĐVN bầu bổ sung kiện toàn đội ngũ cán bộ 
 
   Sáng ngày 12/11, Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười đã thực hiện công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ. Bầu bổ sung 18 ủy viên ban chấp hành thay thế các uỷ viên đã được phân công sang vị trí khác; bầu bổ sung 03 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 02 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra; bầu đồng chí Thái Thu Xương làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
 
   Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và 36 tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao khen thưởng, tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2021.  
 
 
Trung Kiên 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 2
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 6