Các tình huống pháp lý

Sáp nhập công ty và việc sử dụng nhãn hiệu

Thứ Ba, 06/08/2019, 23:07

Câu hỏi: Năm 2016, công ty cổ phần A được sáp nhập vào công ty tôi. Trong số các tài sản của Công ty A, có một số nhãn hiệu đã được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận và hiện nay công ty tôi có nhu cầu sử dụng các nhãn hiệu này. Vậy công ty tôi có cơ sở để sở hữu các nhãn hiệu của công ty A hay không? Nếu có thì công ty tôi cần làm gì để được pháp luật ghi nhận quyền sở hữu nhãn hiệu?

Trả lời
Theo Điều 195 Luật doanh nghiệp 2014 về sáp nhập doanh nghiệp, một công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Như vậy, công ty A là công ty bị sáp nhập, công ty bạn là công ty nhận sáp nhập.
Nhãn hiệu của công ty A cũng là một loại tài sản (tài sản vô hình), do đó, công ty bạn được hưởng toàn bộ quyền đối với nhãn hiệu của công ty A. Trong trường hợp nhãn hiệu của công ty A đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, công ty bạn nên thực hiện thủ tục thay đổi chủ văn bằng bảo hộ từ công ty A sang công ty bạn để tạo điều kiện cho việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế.
Theo Điểm 20.1.c Mục 1 Chương I của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/2/2017, công ty bạn cần chuẩn bị hồ sơ thủ tục thay đổi chủ văn bằng bảo hộ và nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Hồ sơ bao gồm:
- Tờ khai yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ;
- Bản gốc văn bằng bảo hộ;
- Tài liệu chứng minh về việc công ty bạn nhận sáp nhập công ty A (Hợp đồng sáp nhập ký giữa hai Bên hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sáp nhập hai công ty; biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty A về việc sáp nhập công ty A vào công ty của bạn.
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3

...

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết