Tin Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

ÔNG HUỲNH XUÂN THANH ĐƯỢC BẦU LÀM PHÓ CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Thứ Tư, 22/03/2023, 16:35

Ông Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023 tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 13 (khoá XII) diễn ra sáng 22.3.

Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023 
 
Sáng 22.3, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tiến hành bầu bổ sung Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
Trình bày tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, từ sau Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 12 (họp ngày 16.12.2022) đến nay có 1 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 3 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, 2 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra. 
 
 
 Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trình bày tờ trình kiện toàn Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
Tại thời điểm Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 168/175 ủy viên Ban Chấp hành, 21/27 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 14/17 ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Sau khi có 4 đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành, 1 đồng chí thôi tham gia Đoàn Chủ tịch, 2 đồng chí thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra, hiện còn 164/175 ủy viên Ban Chấp hành, 20/27 ủy viên Đoàn Chủ tịch, 4/5 đồng chí Phó Chủ tịch, 12/17 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Để đảm bảo cơ cấu theo Đề án nhân sự, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Ban Chấp hành bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Theo đó, bầu bổ sung 7 uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn; bầu bổ sung 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn. 
 
Hội nghị đã bầu bổ sung 7 uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII; bầu bổ sung 5 ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII; 1 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn.
 
7 ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII: 
 
1. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
2. Đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Phó Trưởng ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
3. Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
 
4. Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân - Phó Trưởng ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
 
5. Đồng chí Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam.
 
6. Đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 
 
7. Đồng chí Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
 
Đồng chí Đoàn Đức Hân - chuyên viên chính Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn được bầu là ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII. 
 
5 ủy viên được bầu bổ sung vào Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023:  
 
1. Đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Ủy viên Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
2. Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
3. Đồng chí Lê Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Trưởng ban Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn. 
 
4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Ân - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
 
5. Đồng chí Nguyễn Kim Loan - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.
 
Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân đã được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc:
Đang tải nội dung.....
Gửi bình luận của bạnVi trí 1
Vị trí 3
Vị trí 5

VĂN HÓA VNPT

   

Công đoàn Đường sắt Việt Nam "Đoàn kết - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - việc làm - đời sống; vì quyền lợi của người lao động, vì sự phát triển bền vững và từng bước hiện đại của Đường sắt Việt Nam

Địa chỉ liên kết

Vị trí 5